Showing all 4 results

  • Anglo Continental

    查看商品
    8 折!
  • 註冊 2 – 19 週一般/ 密集英語課程,可享學費 8 折
  • 註冊 20 – 29 週一般/密集英語課程、學年英文課程,可享學費 8 折、及免費餐券乙張(價值英鎊 50 元)
  • 註冊 30 週(含)以上一般/密集英語課程、學年英文課程,可享學費 8 折、及免費倫敦希斯洛機場接機乙次

  • 即刻預約諮詢瞭解詳情,立刻試算報價!